Om D.F.&U.M.

Bemærk: Grundet faldende medlemstal er logen Danske, Frie og Uafhængige Murere ikke længere aktiv. Henvendelser vedrørende optagelse, donationer og lignende vil ikke blive besvaret.

Danske, Frie og Uafhængige Murere (DF&UM) er en frimurerloge, der optager mænd og kvinder.

I DF&UM arbejder vi efter det gamle Københavner Ritual (Ritus Hauniensis), der blev skrevet i 1929 af psykologen og heraldikeren Grunddal Sjallung (1895-1976). Ritus Hauniensis bygger på det ældre engelske Emulation ritual, men henter ligeledes inspiration fra gamle tyske og franske frimurerritualer. I logen arbejdes der i vid udstrækning efter De Gamle Landemærker (Antient Landmarks), hvilket blandt andet betyder, at:

  • Adgangen til at blive frimurer står åben for enhver person af moden alder og gode sæder, uden skelen til nationalitet, race, religion, politisk opfattelse og stand eller stilling i det almindelige samfund.
  • Frimureren er forpligtet til altid at adlyde sin samvittighed.
  • Frimurerens arbejde sker til ære for Verdens Store Bygmester.
  • Frimureren er forpligtet til at adlyde lovene i det land, hvor hun/han befinder sig.

Som ansøger skal man have tre interesseområder, for at frimureriet har noget at byde på. For det første skal velgørenhed være en naturlig del af en ansøgers indgangsvinkel til livet i almindelighed. For det andet skal der i særlig grad være en lyst, et behov, for at lære sig selv at kende på godt og ondt, og for det tredje skal tolerance, som begreb, være en positiv klingende værdi for ansøgeren.